MVO

Het beleid van Diviande B.V. is gericht op het veilig, integer, duurzaam en verantwoord produceren van vleesproducten met aandacht voor mens, milieu en dierenwelzijn. De organisatie en de mensen binnen het bedrijf zien het belang van een betere wereld en haar eigen aandeel daarin.

Onze mensen

Wij willen een goede werkgever zijn want onze mensen zijn belangrijk voor ons. Daarom investeren we in scholing, veilige arbeidsomstandigheden en de (fysieke en geestelijke) gezondheid van ons personeel. Ook houden wij rekening met de omgangsnormen en werkdruk.

Wij willen een inspirerende, uitdagende en veilige werkomgeving bieden. We streven ernaar een organisatie te zijn waar medewerkers graag komen werken en trots op zijn.

Verantwoord product

Wij hebben de ambitie om onze producten zo verantwoordelijk mogelijk te produceren. Hierbij hebben wij zowel de eindconsument, het milieu en dierwelzijn in ogenschouw. Wij letten daarom om te beginnen op de herkomst van onze producten en selecteren onze leveranciers zorgvuldig. Een verantwoord product betekent ook helderheid voor de consument, daarom besteden we aandacht aan transparante etikettering.

Verantwoordelijkheid milieu

Wij streven ernaar om de negatieve impact van onze productie en bedrijfsvoering op het milieu zoveel mogelijk te beperken. Zo worden afvalstromen bijvoorbeeld gescheiden. Daarnaast hebben wij het doel om tijdens het produceren het ontstaan van afval zoveel mogelijk te reduceren. Er staat in onze procedure Milieumonitoring hoe Diviande omgaat met milieuvraagstukken. De daarbij horende metingen, opnames en uitvallen worden besproken en zijn voor iedere medewerker zichtbaar. De jaarlijkse interne milieuaudit is een belangrijk toetsmoment.

Ook bij onze inkoop van grondstoffen, verpakkingsmaterialen, productiemiddelen en services worden de belangen van de drie P’s (People, Planet en Profit) gebalanceerd tegen elkaar afgewogen. Hoewel het in de uiteindelijke keuze vaak zoeken blijft naar de balans, is het werken met partijen die zich verantwoordelijk voelen voor mens, milieu en maatschappij -en daar naar handelen- een voorwaarde voor ons.

Onze milieubelasting terugdringen doen wij onder andere door:

  • het gebruik maken van de meest efficiënte koudemiddelen (NH3) en extra dikke isolatiewanden voor onze koel- en vriescellen;
  • het gebruiken van een warmte-terug-win installatie;
  • de productieruimte te voorzien van LED-verlichting;
  • het verminderen van papiergebruik door bijvoorbeeld het digitaliseren van administratie en productie gegevens;
  • het sturen op (keten) logistieke aspecten om in- en uitgaande transportkilometers terug te dringen. Tevens schakelen we voor bedrijfswagens over op elektrische/hybride auto’s;
  • medewerkers voor woon-werkverkeer actief te stimuleren in het gebruik van de fiets, carpoolen en elektrisch rijden;
  • het aanmoedigen en aanspreken van collega’s om ook op kleine dingen te letten zoals het uitzetten van apparaten als ze niet gebruikt worden.

BREEAM-NL gecertificeerd

Diviande is BREEAM-NL Outstanding gecertificeerd. De hoogste score, 5-sterren (Outstanding), is uniek voor een food bedrijf en geeft onderscheidend vermogen in de markt.

BREEAM-NL (Building Research Establishment’s Environmental Assessment Method) is de leidende en wereldwijd meest gebruikte methode voor de duurzaamheidsprestaties van projecten. De productielocatie van Diviande is beoordeeld op diverse categorieën zoals Management, Energie, Transport, Water, Materialen, Afval, Landgebruik en Ecologie en Vervuiling.