• Op het beste momentingevroren

  Op het beste moment
  ingevroren

Waar staat Diviande als het op MVO aankomt?

Het beleid van Diviande BV is gericht op het veilig, integer, duurzaam en verantwoord produceren van vleesproducten met aandacht voor mens, milieu en dierenwelzijn. De organisatie en de mensen binnen het bedrijf zien het belang van een betere wereld en haar eigen aandeel daarin. Deze interne motivatie maakt dat aandacht voor mens, milieu en dierwelzijn breed wordt omarmd.

Onze mensen

Onze mensen zijn belangrijk voor ons en wij willen een goede werkgever voor hen zijn. Daarom investeren we in scholing, veilige arbeidsomstandigheden en (fysieke en geestelijke) gezondheid. Omgangsnormen en werkdruk zijn hierin ook van belang. Daarnaast is er een actief stimuleringsbeleid ten aanzien van integratie van niet Nederlandse werknemers. Beheersing van de taal, goede huisvesting en het motiveren van stabiliteit in gezinssituatie spelen een grote rol. Ook dat hoort bij een goed werkgeverschap.

Wij willen een inspirerende, uitdagende en veilige werkomgeving bieden; een organisatie waar medewerkers graag komen werken en trots op zijn. Elke dag zijn er overleg momenten waar wij de medewerkerstevredenheid peilen.

Verantwoord product

Wij hebben de ambitie om onze producten zo verantwoordelijk mogelijk te produceren. Hierbij hebben wij zowel de eindconsument, het milieu en dierwelzijn in ogenschouw.

Wij letten daarom om te beginnen op de herkomst van onze producten. Gaan onze leveranciers goed om met het dierwelzijn en zijn de arbeidsomstandigheden in orde? Ook onze innovaties zijn gericht op duurzame oplossingen. Neem bijvoorbeeld het ‘hechten’ van vlees. Dit gaat snijverliezen tegen en tevens getuigt het van meer respect voor het dier door goed vlees niet weg te gooien. Een verantwoord product betekent ook helderheid voor de consument, daarom besteden we aandacht aan transparante etikettering. “Doe wat je zegt en zeg wat je doet” is ons credo.

Verantwoordelijkheid milieu
Wij streven om de impact van onze de productie en bedrijfsvoering op het milieu zoveel mogelijk te beperken. Uiteraard worden afvalstromen gescheiden. Doelstelling is om tijdens het produceren het ontstaan van afval zoveel mogelijk te reduceren.

Er staat in procedure milieumonitoring hoe Diviande omgaat met milieuvraagstukken. De daarbij horende metingen / opnames / uitvallen worden besproken en is voor iedere medewerker zichtbaar. De jaarlijkse interne milieuaudit is een belangrijk toetsmoment.

Onze milieubelasting terugdringen doen wij onder andere door:

 • het gebruik maken van de meest efficiënte koudemiddelen (NH3) en extra dikke isolatiewanden voor onze koel- en vriescellen;
 • het gebruik van een warmte-terug-win installatie;
 • de productieruimte te voorzien van LED-verlichting;
 • het verminderen van papiergebruik door bijvoorbeeld het digitaliseren van administratie en productie gegevens;
 • het sturen op (keten) logistieke aspecten om in- en uitgaande transportkilometers terug te dringen. Tevens schakelen we voor bedrijfswagens over op elektrische/hybride auto’s;
 • medewerkers voor woon-werkverkeer actief te stimuleren in het gebruik van de fiets of carpoolen;
 • het aanmoedigen en aanspreken van collega’s om ook op kleine dingen te letten zoals het uitzetten van apparaten als ze niet gebruikt worden.

Ook bij onze inkoop van grondstoffen, verpakkingsmaterialen, productiemiddelen en services worden de belangen van de drie P’s (People, Planet en Profit) gebalanceerd tegen elkaar afgewogen. Hoewel de uiteindelijke keuze vaak nog het zoeken naar een balans is, is het werken met partijen die zich verantwoordelijk voelen voor mens, milieu en maatschappij -en daar naar handelen- een voorwaarde voor ons.

Nieuwbouw
Momenteel laat Diviande een nieuw pand bouwen. Naast de blik op de markt en groeirichting (en de daarop aansluitende productieomgeving) is er ook door een duurzame bril gekeken bij de ontwikkeling van de nieuwbouw.
Zo zijn de volgende duurzame maatregelen in het plan geïntegreerd.

 • energiezuinige verlichting: LED verlichting voorzien van aanwezigheidsdetectie;
 • zeer waterbesparende toiletten, uitgerust met spoelkeuzeknoppen en spoelonderbrekers;
 • bemetering van afzonderlijke energiestromen;
 • milieuvriendelijke koel- en vries systemen;
 • lekdetectie op koelmiddelen;
 • hoge isolatiewaarden dak en gevels voor minimaal energieverlies;
 • ZON PV op dak voor een hoge mate van CO2 reductie;
 • gebruik van duurzame bouwmaterialen, liefst ingekocht onder ISO 14001;
 • opname van ecologische maatregelen die het plangebied ten goede komen en versterken;
 • minimalisering en voorkoming van afvalstoffen in het riool en of oppervlaktewater;
 • parkeervoorzieningen met oplaadfuncties voor elektrische auto’s, zowel voor personeel als bezoekers;


Ook bij de keuze voor locatie van nieuwbouw heeft het milieuaspect een invloed gehad. De nieuwe locatie is gelegen in de FoodValley. Dit is niet alleen tactisch met het oog op kennispartijen en innovatiemogelijkheden dichtbij maar ook vanuit de invalhoek transport. De nieuwe locatie is aan de overzijde van een belangrijke partner, wat de het aantal transportkilometers en daarmee gepaard gaande CO2 uitstoot tussen beide partijen tot een minimum reduceert. Ook zijn slimme combinaties in transport van beide partijen naar derden niet ondenkbaar. Daarbij ligt het centraal in Nederland nabij diverse snelwegen.

Door de verhuizing zal een aantal medewerkers verplicht worden om te gaan pendelen. Om de eventuele extra woon-werkverkeer kilometers op te vangen, onderneemt Diviande diverse acties. Zo werft Diviande op dit moment al actief personeel uit de nabijheid van de nieuwe omgeving. Ook geldt een verhuisvergoeding. Zo kunnen medewerkers op de fiets naar het werk en/of wordt het aantal te rijden kilometers teruggebracht. Daarnaast blijft Diviande carpooling actief stimuleren. Hiervoor worden extra maatregelen genomen zoals een voorkeursparkeerplek voor het pand. Ook komen er diverse laadpalen voor elektrische auto’s om schoon rijden mogelijk te maken en aan te moedigen. De huidige opties via OV naar de nieuwe locatie zijn slecht. Diviande zal zich hard maken voor een bushalte nabij het nieuwe pand om OV gebruik te stimuleren door zich aan te sluiten bij die ondernemers die daar mee bezig zijn dat te realiseren.