Diviande BREEAM-NL Outstanding gecertificeerd

In 2017 startte Diviande met de nieuwbouw van een productielocatie, inclusief opslag en distributie van haar gekoelde en diepgevroren (vlees)producten en een kantoorfunctie. Bij de bouw is duurzaamheid continue een aspect van aandacht geweest en is er volgens BREEAM-NL eisen gewerkt. Inmiddels is het nieuwe pand al ruim een jaar in gebruik. Afgelopen maand kreeg Diviande officieel het hoogst mogelijke BREEAM-NL Outstanding certificaat toegekend. De hoogste score, 5-sterren (Outstanding), is uniek voor een food bedrijf en geeft onderscheidend vermogen in de markt.

Vele klanten, zowel nationaal als internationaal, weten Diviande te vinden voor het portioneren, bewerken, verpakken en invriezen van vlees, vleesproducten, carpaccio’s en maaltijdcomponenten. Om haar groei en kwaliteit voort te kunnen zetten en de relaties ook in de toekomst goed te kunnen blijven bedienen, was een groter en moderner pand noodzakelijk. In 2017 besloot Diviande in samenwerking met Jan Zandbergen BV over te gaan op nieuwbouw. Het pand is gebouwd volgens de hoogste BREEAM-NL eisen. De nieuwe locatie is voorzien van de modernste en duurzaamste oplossingen waardoor natuur en milieu minder belast worden.

Betekenis certificaat
BREEAM-NL (Building Research Establishment’s Environmental Assessment Method) is de leidende en wereldwijd meest gebruikte methode voor de duurzaamheidsprestaties van projecten. De productielocatie van Diviande is beoordeeld op diverse categorieën zoals Management, Energie, Transport, Water, Materialen, Afval, Landgebruik en Ecologie en Vervuiling. Diviande heeft de hoogst haalbare score van 5-sterren (Outstanding) behaald. Met name investeringen in warmteterugwinning van de koelmotoren en de hoge isolatiewaarde van het gebouw waardoor het pand gasneutraal opgeleverd is, waren hierbij van belang.

Diviande is met recht trots op het BREEAM-NL certificaat. Cees van der Pijl, directeur bij Diviande: “Het is ons gelukt een prachtige score te behalen wat uniek is voor een food bedrijf. Het is een verdiende beloning op de inspanningen die alle betrokkenen hierbij hebben geleverd. Met het certificaat hebben we een onderscheidende positie in de markt en kunnen we een belangrijke schakel zijn als partner/producent voor klanten met een duurzaamheidsvisie.”

Naast erkenning van de prestatie ziet Cees van der Pijl het certificaat ook als een aansporing. “Duurzaamheid is niet alleen een aspect bij de bouw. Het is een continue proces waar je blijvend oog voor moet en vooral ook wíl hebben. We blijven werken aan verbeteringen waar en wanneer we ze zien, zowel qua gebouw, interne processen als innovatieve producten. Het certificaat is voor ons de basis voor aansluiting bij een nieuw, duurzaam decennium”.